Kāpēc izvēlēties Vilson revīzijas pakalpojumus?

Mūsu partneru pieredze uzņēmējdarbībā un uzņēmumu darbības pārvaldīšanā ļaus revīzijas procesu fokusēt uz Jūsu uzņēmuma svarīgākajiem stratēģiskajiem un finanšu jautājumiem un optimizēt jūsu darbinieku laika patēriņu mazāk svarīgām lietām.

Vilson revīzijas izmaksas

Gada pārskata revīzija – sākot ar 2,700 euro, neieskaitot PVN

Gada pārskata ierobežota pārbaude – sākot ar 1,800 euro, neieskaitot PVN

Kopējās izmaksas ir atkarīgas no sabiedrības darbības specifikas, sabiedrības vadības izveidotās iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes un revīzijas vai pārbaudes laikā konstatēto problēmu sarežģītības un ietekmes uz sabiedrības finanšu pārskatiem.

Vilson revīzijas process

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sadarbība ar klientiem tiek uzsākta vai turpināta pēc klientu izpētes un apstiprināšanas procesa pabeigšanas.

Revīzijas process parasti ilgst vismaz 3 nedēļas, ja ir pieejama visa nepieciešamā informācija.

Ierobežotas pārbaudes process prasīs ne mazāk, kā 2 nedēļas, ja ir pieejama visa nepieciešamā informācija.

Prasīt piedāvājumu