Kā mēs varam palīdzēt

Mēs sniedzam padomus, veicam revīzijas vai nodrošinām ārpakalpojumus cilvēkiem, kuri vēlas, lai to organizācijas būtu efektīvākas un pievilcīgākas pašiem, darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, investoriem un citām iesaistītajām pusēm.

Mūsu galvenās kompetences:

  • Finanšu konsultācijas
  • Vides, sociālo jautājumu un organizāciju pārvaldes (ESG) konsultācijas
  • Nodokļu konsultācijas
  • Finanšu pārskatu revīzija un IFRS konsultācijas
  • Iekšējais audits
  • Ekonomisko noziegumu izmeklēšana, eksperta atbalsts tiesvedībās
  • Finanšu pārvaldīšanas un grāmatvedības ārpakalpojumi
  • Talantu vadības ārpakalpojumi
  • Darbības atbilstības ārpakalpojumi